offer an opinion

  1. Verb fikrini belirtmek
  2. Verb bir fikir ileri sürmek