perform a role

  1. Verb bir rolü yerine getirmek
  2. Verb bir görevi gerçekleştirmek
  3. Verb bir görevi yapmak