perform task

  1. Verb bir görevi yerine getirmek
bir görevi yapmak Verb
bir görevi gerçekleştirmek Verb
bir görevi yerine getirmek Verb