physical person

  1. Noun, Law gerçek kişi, gerçek şahıs
  2. gerçek şahıs