pin one

dikkatle dinlemek Verb
(birine/bir şeye) bel bağlamak, sonsuz güveni olmak, tamamıyla güvenmek/inanmak/itimat etmek.
birisine/bir şeye çok güvenmek.
ümitlerini birine bağlamak Verb
birine ümit bağlamak.
başkasının fikriyle hareket etmek Verb
fikirlerini birine bağımlı yapmak Verb
rakibini bir nokta da yakalamak ve yenmek Verb
rakibini bir noktada yakalamak ve yenmek Verb
kulaklarını açmak Verb