political opinion

  1. siyasi görüş
  2. politik kanı
siyasi görüşünün açıklığı inandırıcı