press one

faydası peşinde olmak Verb
fikrini başkasına kabul ettirmeye çalışmak Verb
kendi görüşünü zorla kabul ettirmek Verb
görüş açısı üzerinde ısrar etmek Verb
sevgisini belirtmek Verb
kalabalıkta zorla ilerlemek Verb
basının politik partilerden yalnızca biriyle ilgili haberler vermesi ya da tek partiyi tutması
tek partili basın
basını kendi siyasal fikirlerinin aracı olarak kullanmak Verb