prime cost

  1. asıl maliyet
  2. üretim maliyeti (üretimde fiilen katlanılan hammadde , işçilik ve diğer masrafların toplamı
  3. asıl fiyat
  4. Noun maliyet (bir ürünün toplam dolaysız işçilik ve hammadde masrafları
  5. ana maliyet
  6. üretim maliyeti