progress by leaps and bounds

  1. Verb dev adımlarıyla ilerlemek