progress chasing

  1. bir örgütte yapılan işlerin tatmin edici düzeyde yürümesinden sorumlu bölümün işlevi