pull heavily

  1. Verb (motor) ağır çekmek
ağır çekmek Verb