put a good face on one's actions

  1. Verb memnun olmadığı halde memnun görünmek