put one's oar in

  1. Verb istenilmediği yerde işe karışmak
  2. Verb burnunu sokmak