put one's shoulder to the wheel

  1. büyük gayret sarfetmek, (işe) dört elle sarılmak.
  2. çalışmaya koyulmak, birisine yardıma koşmak