rank above

  1. daha yüksek rütbede olmak.
    rank next to: rütbece/mevkice …'den sonra gelmek.