respect sb

saydırmak Verb
birinin fikrine saygı göstermek Verb
birinin saygısını kazanmak Verb
birine saygıda kusur etmek Verb
birine saygı göstermek Verb