reverse one's opinion

  1. Verb fikrini tamamen değiştirmek
  2. Verb fikrini değiştirmek
  3. Verb tamamen fikir değiştirmek