salvage cost

  1. hurda değeri
kurtarma giderleri Noun