share an opinion

  1. Verb aynı fikirde olmak
  2. Verb aynı düşüncede olmak