solicit

  1. Verb, Human Resources ayartmak
  2. Verb (resmen) rica etmek/dilemek, talep etmek.
    to solicit aid.
  3. Verb yalvarmak, ısrarla istemek.
    to solicit votes: oy toplamaya çalışmak.
  4. Verb (yasa dışı eyleme) kışkırtmak, tahrik/teşvik etmek.
  5. Verb (fahişe/dilenci) taciz etmek, ahlâksızca tekliflerde bulunmak.
birinden bir lütuf istemek Verb
bir devlet memuriyeti talep etmek Verb
bir göreve talip olmak Verb
sipariş istemek Verb
teklif istemek Verb
teberru toplamak Verb
bağış istemek Verb
müşteri elde etmeye çalışmak Verb
sipariş beklemek Verb
abone olmaya davet etmek Verb
(US) abone beklemek Verb
oy talep etmek Verb
oy istemek Verb