state one

davasını savunmak Verb
şikâyetini bildirmek Verb
şikâyetlerini bildirmek Verb
fikrini beyan etmek Verb
kararının nedenlerini açıklamak Verb
fikirlerini açıklamak Verb
dertleşmek, içini dökmek.
namusu üzerine yemin ederek söylemek Verb
kendini savunmak için bir şey söylemek Verb
kendini savunmak için bir sav ileri sürmek Verb