stick out in someone

birinin dikkatini çekmek Verb
birine önemli gelmek Verb