stop progress

  1. Verb ilerlemeyi durdurmak
ilerlemeyi durdurmak Verb