subscriber capital

  1. bkz
  2. bir şirketin nakit karşılığı ihraç edilen sermayesi