subsistence level

  1. asgari geçim düzeyi
asgari geçim düzeyi