take something apart

  1. Verb birşeyi parçalarına ayırmak
  2. Verb birşeyi parçalamak
  3. Verb birşeyin yanlışlığını kanıtlamak
  4. Verb birşeyin yanlış olduğunu göstermek
  5. Verb birşeyin doğru olmadığını göstermek
  6. Verb bir yeri iyice aramak
  7. Verb bir yeri didik didik aramak