termos

  1. thermos
  2. vacuum bottle
  3. flask
  4. thermos bottle

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. İçine konan sıvının sıcaklığını uzun süre ... özel olarak hazırlanmış kap