transient person

  1. sabit bir ikametgâhı olmayan şahıs