troops

  1. (a) askerî birlik/müfreze, kıta, polis müfrezesi, (b) asker(ler).
    How many American troops served overseas in World War II?
havadan indirilen birlikler Noun
hava kıtaları Noun
havadan taşınan birlikler Noun
birlikleri mevzilendirmek Verb
asker toplamak Verb
askerleri toplamak Verb
askeri birliklerin içtimaı
yardımcı birlikler Noun
askeri birlikler Noun
askerleri kışlaya geri getirmek Verb
askerleri silah altına çağırma
askerleri silah altına çağırmak Verb
muharip kıtalar Noun
askeri birlikleri toplamak Verb
askerleri bir merkezde toplamak Verb
askeri birliklerin toplanması
askeri birlikleri takviye etmek Verb
bir garnizonu askersiz bırakmak Verb
askerlerin disiplinini bozmak Verb
birliklerin dağılması
birlikleri dağıtma
birlik gönderme
birliklerin dağılması
birliklerin dağılımı
birliklerin düzeni
tertibat Military
tertip Military
hazır birlikler Noun
işçilerin istihdamı
düşman birlikleri Noun
askerlerin yaptığı aşırılıklar Noun
askerlere talim yaptırmak Verb
yurt dışı seferi birlikler Noun
açılmış vaziyette yürüyen askeri birlikler Noun
uçakla asker getirmek Verb
yeni asker birlikleri Noun
destek birlikleri Noun
bütün asker kontenjanı
yer birlikleri Noun
kiralık asker
muhafız birliği, hassa alayı: bir hükümdarı/sarayını koruyan askerî birlik.
askerlerin terhisi
bir kıta askeri terhis etmek Verb
birlikler halinde
alay alay
askerleri teftiş etmek Verb
askerleri teftiş etmek Verb
kıtaların teftişi
ihtilalci birlikler Noun
çıkartma
birlikleri sıralamak Verb
krala sadık askerler Noun
askerleri yürütmek Verb
kamufle edilen ordu birlikleri Noun
kıta yığmak Verb
ücretli asker
kıtaları mevzilendirmek Verb
birlikler için yiyecek talebinde bulunmak Verb
hareketli olmayan sabit kıtalar Noun
işgal birlikleri Noun
kıtaların tertibi
düşman birliklerin istilasına uğramak Verb
paraşütçü birlikleri Noun
devriye kolları Noun
polis birlikleri Noun
polis kıtaları Noun
askerleri yeniden cesaretlendirmek Verb
askerlerin konaklaması
asker toplamak Verb
başkaldıran birlikler Noun
muvazzaf birlikler Noun
takviye birlikleri Noun
asker nakletmek Verb
birlikler için yiyecek talebinde bulunmak Verb
birlikleri yürüyüşe geçirmek Verb
askeri birlikleri dağıtmak Verb
askerlere tayın dağıtmak Verb
askerleri başka bir konağa nakletmek Verb
hücum/baskın birlikler Noun
havadan indirilen kara birlikleri Noun
kıtaları mevzilendirmek Verb
saldırı birlikleri Noun
yardımcı birlikleri Noun
birliklerin bakımı
geçit resminde askerlere selam durmak Verb
tam gerekli olan şey
birlikleri muharebeye sokmak Verb
deneyimli askerler Noun
birlikleri teftiş etmek Verb
askerlerin çekilmesi
manevradaki askerler Noun
dövüşmeye alışık askerler Noun
askeri birlikleri toplamak Verb
işgal birliklerini bir ülkede tutmak Verb
işgal birlikleri bir ülkede tutmak Verb
kıtaları cepheye sevk etmek Verb
birlikleri teftiş etmek Verb
birlikleri saldırıya geçirtmek Verb
kıtaları muharebeye hazırlama
kıtaları muharebeye hazırlamak Verb
teyakkuz durumu ilan etmek Verb
bir şeyin doğruluğunu temin etmek Verb
kıtaları cepheden çekmek Verb
birlikleri cepheye sevk etmek Verb
askeri birliklerin karargâhlarına dönüşü
cepheye acele asker göndermek Verb
askeri barakalarına yerleştirmek Verb
havayoluyla asker taşıma
gemiyle asker taşımak Verb