unscramble the steel industry

  1. Verb çelik sanayiini bir düzene koymak