utilize

  1. Transitive Verb kullanmak, yararlanmak, faydalanmak, istifade etmek, yarar/fayda sağlamak.
    utilize one's abilities in a suitable job.
bir krediyi kullanmak Verb
akreditifin bir kısmını kullanmak Verb
bir fırsattan yararlanmak Verb
birinin adını kullanmak Verb
ıskartaları kullanmak Verb
işçileri kullanmak Verb