verge

 1. Noun kenar, sınır, hudut.
  The verge of a desert.
  on the verge of …: … üzere, …'e yakın, … eşiğinde
  / arifesinde.
  on the verge of a nervous breakdown: Sinir buhranının eşiğinde.
  He is on the verge of forty: Kırk yaşına basmak üzere, kırkına merdiven dayamış.
  on the verge of war: savaş arifesinde.
  She was on the verge
  of bursting into tears: Ağlamak üzere idi/Neredeyse ağlayacaktı.
 2. Noun asa, değnek.
 3. Noun çevre, etraf.
 4. Noun, Printing linotip makinesi kalıbını ayırma mandalı.
 5. Noun saat pandülünün mili.
 6. Verb hudut teşkil etmek.
 7. Verb
  verge to/toward: yönelmek, meyletmek, -e doğru gitmek.
  The economy verges toward inflation.
 8. Verb batmak, dalmak, bayır aşağı kaymak.
bir mahkemenin yetki dairesi Noun
yaklaşmak, sınırında/hemhudut olmak.
The situation verged on disaster. Our property verges on theirs.
Her strange behavior sometimes verges on madness.
dark grey, verging on black: siyaha çalan koyu kurşunî.
yeni bir savaşın eşiğinde olmak Verb
bir facianın eşiğinde olmak Verb
savaşın eşiğinde
felaketin eşiğinde
ağlamak üzere
felaketin eşiğinde
iflas etmek üzere olmak Verb
meclisin yetkisi dahilinde