way bill

  1. bkz
  2. taşıma belgesi (karayolu ve demiryolu taşımacılığında , taşınan mal karşılığı verilen ve hem alındı hem
    de malların listesi niteliğindeki belge ; konş
  3. irsaliye
taşıma belgesi, manifesto, nakliye senedi, yolcu/eşya listesi. Noun
hava taşıma senedi
senetle ödeme