1. İsim, Dil ve Edebiyat German
standard german
Alemannic

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Hint-Avrupa dil âilesinin Cermen dalına, yapı ... konuşulan dil, Alman dili