1. German
Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)
  1. Hint-Avrupa dil âilesinin Cermen dalına, yapı ... konuşulan dil, Alman dili