1. ve.
  apples and oranges: elmalar ve portakallar.
 2. ile.
  My father and mother are out: Babamla annem dışarı çıktılar.
 3. … de, hem … hem de … .
  She sang and danced: Hem şarkı söyledi, hem de dansetti.
  Summer and
  winter he takes a walk: Yazın da, kışın da yürüyüş yapar. (Yaz kış yürüyüş yapar).
  He can read and write: Hem okur, hem de yazar.
  He spekas English, and that very well: İngilizce konuşur, hem de pek güzel konuşur.
 4. sonra.
  He read for an hour and went to bed: Bir saat okudu, sonra yattı.
 5. biteviye, durmadan, fasılasız, tekrar tekrar.
  He coughed and coughed: Durmadan/biteviye öksürdü.

  He walked miles and miles: Kilometrelerce yürüdü.
 6. sonunda.
  He told her, and she wept: O söyledi, (sonunda) o da ağladı.
 7. maksadıyla.
  Try and come tomorrow: Yarın gelmeye gayret et.
 8. daha.
  Six and two makes eight: Altı iki daha sekiz eder.
 9. bazen zıt şeyleri bir arada söylemek için kullanılır:
  There are dogs and dogs, some are mean, some
  friendly: Köpek var, köpek var; kimisi vahşi, kimisi insancıldır.
 10. gittikçe.
  better and better: gittikçe daha iyi.
  smaller and smaller : gittikçe daha küçük,
  küçülerek, azalarak.
  worse and worse: gittikçe daha fena, fenalaşarak. kötüleşerek.
 11. yoksa, aksi halde.
  Stir and you are a dead man: Kıpırdama, aksi halde vururum.
 12. … halinde, … olarak. t
  wo and two: ikili olarak, ikişer ikişer.
  to walk two and two: ikişer ikişer yürümek.
 13. şayet, eğer.
  and you please: isterseniz, arzu edersniz, lütfen.
 14. ands: ilâve (şartlar/koşullar vb.). no ifs, ands, or buts: hiçbir ilâve, değişiklik, tevil falan yok!
 1. VE. A logical operation combining the values of two bits (0, 1) or two Boolean values (false, true) that
  returns a value of 1 (true) if both input values are 1 (true) and returns a 0 (false) otherwise.
 1. vow
 2. pledge
 3. sacrament