İngilizce-Türkçe Çeviri
  1. İsim keşif, takdir (etme), değerlendirme.
  2. İsim (vergiye tâbi mülk vb. için) matrah, takdir edilen kıymet/bedel.
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
İngilizce - İngilizce
  1. noun. The act of assessing; appraisal.
  2. noun. An amount assessed, as for taxation.