1. glass
  2. brim
  3. mug
  4. crackle
  5. pot
  6. muf
  7. cup

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Su veya sulu şeyleri içmek için ... genellikle camdan yapılmış kap