1. brim
  2. crackle
  3. cup
  4. muf
  5. mug
  6. pot
  7. glass
Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)
  1. Su veya sulu şeyleri içmek için ... genellikle camdan yapılmış kap