gömülmek Fiil
defnedilmek Fiil
düşünceye dalmış
gömülü reklam (dergi reklamlarında , göze çarpması için başka reklamlarla çevrili reklam
gömülmüş define
cenazesi denize verilmek Fiil
gömülü bir defineyi kazıp çıkarmak Fiil