corresponding

 1. Sıfat tıpatıp, aynı, benzer.
  corresponding fingerprints.
 2. Sıfat karşılıklı, mütekabil, uyan, uygun/karşı gelen.
  corresponding officials in two states. a bolt and its corresponding nut.
 3. Sıfat haberleşme işleriyle görevli.
  a corresponding secretary.
 4. Sıfat mektuplaşan, mektup teati eden.
 5. Sıfat haberleşme yolu ile bağlılığını sürdüren, fahrî.
  a corresponding member of the club: kulübün fahrî üyesi.
muhabir şirket
tekabül eden kayıt
(büyük defterde) mütekabil kayıt
tekabül eden unsur
yazışmayı yürüten üye
bir şirketin muhabir üyesi
tekabül eden dönem
yazışmayı yürüten sekreter
mütekabil kayıt ydı
muhabir bankalar arası bağlantı