1. -den dolayı, … yüzünden/sebebiyle/sayesinde.
  be due to: sebebi … olmak, -in hakkı olmak.
  It
  is due to him: (a) Onun sayesinde/yüzünden; (b) Onun hakkıdır.
  The delay was due to heavy traffic: Gecikmeye trafik sıkışıklığı sebep oldu.
  The accident was due to icy road: Kazaya yolun kayganlığı sebep oldu.
  It is due to you that he is alive today: Senin sayende bugün hayattadır.
bir şeyden ileri gelmek Fiil
İştiraklere Borçlar İsim, Muhasebe
ihmal nedeniyle Zarf
ihmal sonucu Zarf
Personele Borçlar Muhasebe
Ortaklara Borçlar İsim, Muhasebe
Bağlı Ortaklıklara Borçlar İsim, Muhasebe
bundan ötürü
yerçekimi ivmesi İsim, Fizik
bize olan borçların bakiyesi
kötü yönetimden ileri gelmek Fiil
rutubet yüzünden bir binadaki zarar
işçilik hatası İsim
sansürcünün çıkardığı parçalar İsim
yer yokluğundan yüklenemeyen mallar İsim
akit yapılırken ihmal yüzünden yanlış beyanda bulunmak Fiil
bankalara verilmiş senetler İsim
bankalara verilmiş senetler İsim
Bunun nedeni …dir. İsim
hulul etmek Fiil
adamdan saymak Fiil
zamanı gelince bir konuya dönmek Fiil
bir senedi geçerli kabul edip ödemek Fiil
sözüm meclisten dışarı