1. İsim, Tekstil Sanayii bow
  2. tie
Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)
  1. Kelebek biçimi, ... şerit vb