1. İsim, Tekstil Sanayii bow
  2. tie

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Kelebek biçimi, ... şerit vb