1. (a) defolup gitmek.
    f*** off! defol! siktir ol! çek arabanı! (b) taciz/rahatsız etmemek. (c) tembel
    tembel dolaşmak, vakit öldürmek.
    I don't feel like working, so I'll f*** off today.