İngilizce-Türkçe Çeviri
 1. etki, tesir. to have an influence on something: bir şeyi etkilemek. under the influence of fear: korku tesiriyle, korkudan. under the influence of drink: içki tesiriyle, sarhoşlukla. a good/bad influence: iyi/kötü etki.
 2. nüfuz, hüküm, baskı. He has got influence: nüfuzludur, sözü geçer. to use one's influence to get a job. undue influence: nüfuz suiistimali, nüfuzunu kötüye kullanma. to exert an influence (= to bring influence) to bear on sth: bir şey üzerinde bütün nüfuzunu kullanmak, baskı yapmak. to bring every influence to bear (in order to): (… için) elinden geleni yapmak, her çareye başvurmak. to have far-reaching influence: geniş/büyük nüfuz sahibi olmak, sözünü her yerde geçirmek.
 3. nüfuzlu/sözü geçen kimse, argo piston. man of influence: nüfuzlu/sözü geçen kimse.
 4. Astroloji esir, yıldızların yaydığına ve insanların mukadderatını etkilediğine inanılan ışınlama/radyasyon.
 5. Elektrik-Elektronik irkilim, (elektrostatik) endüksiyon.
 6. etkilemek, tesir etmek, etki/tesir altında bırakmak. Don't let him influence you = Don't be influenced by him: Onun etkisi altında kalma. I don't want to influence your decision: Vereceğin karara tesir etmek istemem.
 7. zorlamak, baskı altında tutmak, zorla/baskı ile yaptırmak, ikna etmek, kandırmak. My father influenced me to accept the job: Babam işi kabul için beni zorladı.
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
İngilizce - İngilizce
 1. noun. A power affecting a person, thing, or course of events, especially one that operates without any direct or apparent effort: relaxed under the influence of the music; the influence of television on modern life.
 2. noun. Power to sway or affect based on prestige, wealth, ability, or position: used her parent's influence to get the job.
 3. noun. A person who exerts influence: My parents considered my friend to be a bad influence on me.
 4. noun. An effect or change produced by influence.
 5. noun. A determining factor believed by some to affect individual tendencies and characteristics understood to be caused by the positions of the stars and planets at the time of one's birth.
 6. noun. Factors believed to be caused by the changing positions of the stars and planets in relation to their positions at the time of one's birth.
 7. verb. To produce an effect on by imperceptible or intangible means; sway.
 8. verb. To affect the nature, development, or condition of; modify. See Synonyms at affect1.
 9. idiom. under the influence Intoxicated, especially with alcohol.