İngilizce-Türkçe Çeviri
 1. etki, tesir. to have an influence on something: bir şeyi etkilemek. under the influence of
  fear: korku tesiriyle, korkudan. under the influence of drink: içki tesiriyle, sarhoşlukla. a good/bad influence: iyi/kötü etki.
 2. nüfuz, hüküm, baskı. He has got influence: nüfuzludur, sözü geçer. to use one's influence to
  get a job. undue influence: nüfuz suiistimali, nüfuzunu kötüye kullanma. to exert an influence (= to bring influence) to bear on sth: bir şey üzerinde bütün nüfuzunu kullanmak, baskı yapmak. to bring every influence to bear (in order to): (… için) elinden geleni yapmak, her çareye başvurmak. to have far-reaching influence: geniş/büyük nüfuz sahibi olmak, sözünü her yerde geçirmek.
 3. nüfuzlu/sözü geçen kimse, argo piston. man of influence: nüfuzlu/sözü geçen kimse.
 4. Astroloji esir, yıldızların yaydığına ve insanların mukadderatını etkilediğine inanılan ışınlama/radyasyon.
 5. Elektrik-Elektronik irkilim, (elektrostatik) endüksiyon.
 6. etkilemek, tesir etmek, etki/tesir altında bırakmak. Don't let him influence you = Don't be influenced
  by him: Onun etkisi altında kalma. I don't want to influence your decision: Vereceğin karara tesir etmek istemem.
 7. zorlamak, baskı altında tutmak, zorla/baskı ile yaptırmak, ikna etmek, kandırmak. My father influenced
  me to accept the job: Babam işi kabul için beni zorladı.
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler