1. etki, tesir.
  to have an influence on something: bir şeyi etkilemek.
  under the influence of
  fear: korku tesiriyle, korkudan.
  under the influence of drink: içki tesiriyle, sarhoşlukla.
  a good/bad influence: iyi/kötü etki.
 2. nüfuz, hüküm, baskı.
  He has got influence: nüfuzludur, sözü geçer.
  to use one's influence to
  get a job.
  undue influence: nüfuz suiistimali, nüfuzunu kötüye kullanma.
  to exert an influence (= to bring influence) to bear on sth: bir şey üzerinde bütün nüfuzunu kullanmak, baskı yapmak.
  to bring every influence to bear (in order to): (… için) elinden geleni yapmak, her çareye başvurmak.
  to have far-reaching influence: geniş/büyük nüfuz sahibi olmak, sözünü her yerde geçirmek.
 3. nüfuzlu/sözü geçen kimse,
  argo piston.
  man of influence: nüfuzlu/sözü geçen kimse.
 4. Astroloji esir, yıldızların yaydığına ve insanların mukadderatını etkilediğine inanılan ışınlama/radyasyon.
 5. Elektrik-Elektronik irkilim, (elektrostatik) endüksiyon.
 6. etkilemek, tesir etmek, etki/tesir altında bırakmak.
  Don't let him influence you = Don't be influenced
  by him: Onun etkisi altında kalma.
  I don't want to influence your decision: Vereceğin karara tesir etmek istemem.
 7. zorlamak, baskı altında tutmak, zorla/baskı ile yaptırmak, ikna etmek, kandırmak.
  My father influenced
  me to accept the job: Babam işi kabul için beni zorladı.
belirleyici etki İsim, Rekabet Hukuku