1. district
  2. neighborhood
  3. quarter
  4. (in a city or town) ward

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Şehir, kasaba, nâhiye ve büyük köylerin, ... olan kısımlarından her biri