1. quarter
  2. (in a city or town) ward
  3. neighborhood
  4. district
Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)
  1. Şehir, kasaba, nâhiye ve büyük köylerin, ... olan kısımlarından her biri