1. quarter
  2. (in a city or town) ward
  3. district
  4. neighborhood
Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)
  1. Şehir, kasaba, nâhiye ve büyük köylerin, ... olan kısımlarından her biri