1. plot
  2. parcel
  3. building lot
  4. building plot
  5. land subdivision
  6. parcel of land
  7. lot (of land designated in an official survey

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Îmar yasasına göre üzerine tek binâ ... arâzi parçalarından her biri