1. dörtte bir, çeyrek.
  a quarter of an apple: dörtte bir elma.
  divide into quarters: dörde bölmek, dört kısma ayırmak.
 2. dörtte bir dolar = 25 sentlik sikke.
 3. çeyrek saat, 15 dakika.
  He stayed there for an hour and a quarter.
 4. yılın dörtte biri, 3 ay.
  The bank sends out a statement each quarter: Banka her üç ayda bir hesap
  özeti gönderir.
  a quarter's rent: üç aylık kira.
  quarter day: üç aylık maaş veya kira ödeme günü: İngilterede 25 Mart, 24 Haziran, 29 Eylül, 25 Aralık.
 5. Astronomi dördün, terbi, ayın tam bir dönme süresinin dörtte biri.
  first/last quarter: ilk/son dördün.
 6. öğretim yılının dörtte biri.
 7. spor karşılaşma süresinin dörtte biri.
 8. dörtte bir kilo/libre.
 9. çeyrek/dörtte bir mil.
  quarter miler: çeyrek millik koşucu.
 10. dörtte bir yarda = 9 inç.
 11. ağırlık birimi olarak 25 libre
  ABD veya 28 libre
  Brit..
 12. dört cihetten biri.
 13. semt, mahalle, havali, bölge, civar, taraf.
  We shall get no help from that quarter: O taraftan bize yardım gelmeyecek.

 14. quarters: (a) yerleşim alanı, geçici konut, (b)
  ask. kışla, ordugâh, karargâh, konak yeri.
 15. (kimliği açıklanmayan) hükümet yetkilisi, makam, kaynak.
  He received secret information from a high
  quarter: Gizli haberi yüksek bir makamdan aldı.
 16. (harpte esir alınan düşmana gösterilen) merhamet, insaf, acıma, aman, müsamaha.
  to cry quarter:
  aman/merhamet dilemek.
  to give quarter: merhamet etmek.
  no quarter: aman vermez, amansız, merhametsiz.
  give no quarter: aman vermemek.
 17. kesilmiş hayvan gövdesinin dörtte biri.
  fore quarter: kol, omuz (et).
  hind quarter: but (et).
 18. Denizcilik (a) gemi bordasının kıça doğru her iki tarafı.
  quarter deck: kıç güvertesi, subaylara mahsus güverte.

  on the quarter: kıç omuzluğunda(n). (b) geminin arka tarafında eksenle her iki yönde 45° açı yapan çizgilerle sınırlı alan.
  quarter wind: kıçın yan tarafından esen rüzgâr. (c) harp veya talim zamanında tayfaya ayrılan yer.
 19. dört eşit parçaya ayırmak, dörde bölmek.
 20. bölmek, kesmek, ayırmak, parçalamak.
  quarter the cake into six pieces: pastayı 6 parçaya ayırmak.
 21. (ihanet cezası vb. olarak) insan vücudunu dört parçaya ayırmak.
 22. evlere/kışlalara/konutlara yerleştirmek, iskân etmek, oturtmak.
  be quartered with/on someone:
  (asker) birinin evine yerleştirilmek.
 23. (köpek) her tarafa koşup av aramak.
 24. Denizcilik rüzgâr arkadan gelecek şekilde yol almak.
ikinci katta oturmak Fiil
kirayı her üç aylık dönem sonunda ödemek Fiil
(bir yerde) oturmaya başlamak Fiil
… : gidip … in yanına yerleşmek.
doğru yere başvurmak Fiil
barınak istemek Fiil
üç ayda bir ödenmek Fiil
geminin gidiş yönü ile 135° yapan.
tüccar mahallesi
faaliyet yeri
ticaret yeri
üç takvim ayı
üç aylık süre
Çin mahallesi
aman talep etmek Fiil
muharebede aman dilemek Fiil
diplomatik çevre
çok güzel mesken
ilk dördün, birinci terbi: ay yüzeyinin hilâlden takriben bir hafta sonra 1/4 yüzeyinin aydınlandığı zaman. İsim
mali dönem
emin kaynaktan
emin bir kaynaktan
kusura bakmamak Fiil
mazur görmek Fiil
müsamaha göstermek Fiil
hoşgörmek Fiil
yarıyıl sömestre
sanayi merkezi
son dördün, ikinci dördün/terbi: dolunaydan sonra ayın tam yarısının aydınlık göründüğü gece (yedinci gece). İsim
Lâtin mahallesi: Pariste Sen nehri güneyinde öğrenci ve artistlerin oturduğu semt.
genelevlerin bulunduğu mahalle
fabrika binası İsim
ilk üç aylık dönem içindeki erişilen doruk
fakir mahalle
yoksul mahalle
bağışlanmak Fiil
gerekli merciye göndermek Fiil
iskân bölgesi
kenar mahalle
işçi sınıfı mahallesi
işçi mahallesi
(saat) çeyreği vurma
yarı vidala meşin cilt
melez (beyaz ile kızılderiliden doğan
çay sandığı
sand crack İsim
üç aylık bir dönemin ilk günü
üç ayda bir gelen hesap ödeme günü
üç aylık bir dönemin ilk günü
(US) doların dörtte biri
üç aylık kazanç
çeyrek final
dörde dilinmiş kütüğün damarları. İsim
(ABD'de) çeyrek mil koşu atı. İsim
çeyrek saat
(araba) arka cam
dörtlük nota. İsim
dörtte bir
çeyrek saat
birinin evinde konaklamak Fiil
(reklam) dörtte bir sayfa
çeyrek geçe
dörtlük fasıla. İsim
dörtte bir daire kesitli çıta/pervaz İsim
bir mil kare arazinin dörtte biri. İsim
üç ayda bir açılan sulh mahkemesi. İsim
(Br) çul
çeyrek kala
iki-dörtlü. İsim
üç aylık taksit
üç aylık ödeme
üç aylık kira
on ikiye çeyrek kala
dönüm İsim, Matematik

blackleg ile ayni anlama gelir. karabacak: koyun ve sığırlarda
Clostridium chauvoei adlı
toprak bakterilerinin sebep olduğu, bacağın yukarı kısmında içi gaz dolu , ıstırap verici şişkinlikler şeklinde görülen bulaşıcı, öldürücü bir hastalık.
(Br) Cezai Sorunlar Mahkemesi
her çeyrek saatte bir
son üç ayın rakamları İsim
...'in birinci çeyreği İsim, Ekonomi
...'in dördüncü çeyreği İsim, Ekonomi
...'in son çeyreği İsim, Ekonomi
arka karoser paneli İsim, Ulaşım
arka kelebek camı
...'in ikinci çeyreği İsim, Ekonomi
çeyrek saatleri vurmak Fiil
...'in üçüncü çeyreği İsim, Ekonomi
cezai sorunlar mahkemesi