1. İsim lokanta, restoran, aşevi.
    restauranteur = restaurateur: lokantacı, aşçı.
lüks restoran
(US) park etmiş otomobil içine yapılan yemek servisi
lüks restoran
aile salonu İsim
çabuk servis yapılan restoran
acele servis veren restoran
açık hava lokantası İsim
açık hava lokantası İsim
(US) Br restoran işletmek Fiil
acele servis yapan restoran
restoran da masa ayırtmak Fiil
çatı restoran
çatı katı restoran
selfservis restoran
restoran işletmek Fiil
işkembeci
restoran hesabı
(US) yataklı vagon
(US) vagon restoran
vagon restoran
lokantacı
lokantacı
restoran sahibi
restoran işçisi
otelcilik ve restorancılık