1. İsim lokanta, restoran, aşevi.
    restauranteur = restaurateur: lokantacı, aşçı.