1. İsim gelir, irat, varidat.
  The public revenue: Devlet geliri.
 2. İsim hükümetin yıllık geliri, bütçedeki gelir.
  The government gets revenue from taxes.
 3. İsim varidat dairesi, gelirler müdürlüğü, hükümetin vergi toplayan dairesi.
  revenue office: maliye
  tahsil şubesi.
  revenue officer: maliye/tahsil memuru.
  revenue stamp: damga pulu.
 4. İsim kâr, kazanç.
 1. İsim gelir. An increase in an organization's assets or a decrease in an organization's liabilities during a reporting period.
marjinal gelir İsim, Rekabet Hukuku
gelir idaresi İsim, Vergi ve Gümrük
bandrol İsim, Hukuk
gelir modeli İsim, Reklamcılık
gelir paylaşımı İsim, Reklamcılık