İngilizce-Türkçe Çeviri
  1. İsim gelir, irat, varidat. The public revenue: Devlet geliri.
  2. İsim hükümetin yıllık geliri, bütçedeki gelir. The government gets revenue from taxes.
  3. İsim varidat dairesi, gelirler müdürlüğü, hükümetin vergi toplayan dairesi. revenue office: maliye tahsil şubesi. revenue officer: maliye/tahsil memuru. revenue stamp: damga pulu.
  4. İsim kâr, kazanç.
İngilizce-Türkçe İlgili Terimler
bandrol İsim, Hukuk
vergi ziyaı İsim, Kamu Yönetimi
gelir idaresi İsim, Vergi ve Gümrük
gelir idaresi İsim, Vergi ve Gümrük
İngilizce - İngilizce
  1. noun. The income of a government from all sources appropriated for the payment of the public expenses.
  2. noun. Yield from property or investment; income.
  3. noun. All the income produced by a particular source.
  4. noun. A governmental department set up to collect public funds.