1. Sıfat (eksen etrafında) dönen, dönel, döner+, deveranî, dönme+.
  rotary motion: dönel devinim, dönme hareketi.
 2. Sıfat eksenel, eksen etrafında olan.
 3. Sıfat eksen etrafında dönen parçaları olan (makine vb.).
  rotary cultivator: döner bıçaklı pulluk.
  rotary
  cutter: döner kesici.
 4. İsim (bkz: traffic circle )
döner fener
Rotary Kulübü: İş ve meslek adamlarının topluma ve dünya barışına hizmet amaciyle 1905'te Şikagoda kurdukları
milletlerarası (
Rotary International) derneğinin mahallî şubesi.
İsim
dolaplı soğutucu
burgu
(a) döner devimli motor (türbin, vb.), (b) dönen radyal motor.
döner tırmık.
rotatif makine
dönme
(a) kar kürüme makinesi, (b)
bk.: rotary cultivator.
rotatif (matbaa).
kar kürüme makinesi.
(a) kar kürüme makinesi, (b)
bk.: rotary cultivator.
döner kanat, düşey eksen etrafında dönerek uçmayı sağlayan kanat/pervane (helikopterdeki gibi).