1. Sıfat (eksen etrafında) dönen, dönel, döner+, deveranî, dönme+.
  rotary motion: dönel devinim, dönme hareketi.
 2. Sıfat eksenel, eksen etrafında olan.
 3. Sıfat eksen etrafında dönen parçaları olan (makine vb.).
  rotary cultivator: döner bıçaklı pulluk.
  rotary
  cutter: döner kesici.
 4. İsim (bkz: traffic circle )