kum ağacı
(Hura crepitans). Amerikanın sıcak bölgelerinde yetişir. Meyvesi olgunlaşınca patlar ve çekirdekleri saçılır. İsim